Samenwerking

Hieronder een overzicht van organisaties waar we mee samenwerken.

De AVA (Algemene Vereniging voor de Nederlandse Aardewerkindustrie),
In 1948 opgericht, is het de branchevereniging voor fabrikanten van (sier)aardewerk, wand- en vloertegels, sanitair en vuurvaste materialen. Bij de vereniging zijn tevens enige belangrijke toeleveranciers van grondstoffen en machines aangesloten. De AVA behartigt commerciële, economische en technische belangen van de Nederlandse aardewerk-industrie in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.

IMK (Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf)
Hier is kennis van specifieke beroepsaspecten zoals milieu, ecotax, logistiek, etc

Kunsten ’92 (Behartiger van het belang van kunst en cultuur in Nederland)
Kunsten ’92, Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed,  is dé bovensectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed in Nederland. Meer dan 350 culturele instellingen hebben zich in de afgelopen 15 jaar verenigd om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. De leden, afkomstig uit alle hoeken van het land en alle disciplines van de sector, dragen actief bij aan de gedachtevorming over thema’s en onderwerpen die voor de vereniging van belang zijn. Bovendien zijn het de leden die resultaten ook financieel mogelijk maken. De vereniging is onafhankelijk van subsidies

Het HBA (hoofdbedrijfsschap ambachten)
heeft als opdracht de sociaal-economische ontwikkeling in de aangesloten branches te bevorderen, zodat deze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de samenleving als geheel. Ambachtelijke bedrijven zijn een onmisbare, kleurrijke schakel in de Nederlandse economie. In onze geïndustrialiseerde samenleving waar massagoederen de standaard zijn, voorzien zij ons van op maat gesneden producten en diensten. Ook zorgen ambachtelijke bedrijven met hun arbeidsintensieve karakter voor een groot aantal arbeidsplaatsen met een aantrekkelijke arbeidsinhoud. Bijna veertig branches, met in totaal ruim vijfenzestigduizend ondernemingen, hebben zich aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA). Samen zijn ze goed voor een kwart miljoen arbeidsplaatsen.

Het HBD (hoofdbedrijfsschap detailhandel)
maakt zich sterk voor een goede en gezonde detailhandel

De BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers)
Dit is de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO verenigt én vertegenwoordigt meer dan 2500 ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en -afdelingen van bedrijven. Zij zetten zich in voor de zakelijke, maatschappelijke en culturele belangen van hun leden.

De BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars)
Zet zich in voor de belangen van in Nederland gevestigde beeldende kunstenaars. Beeldend in de ruimste zin van het woord. Op dit moment zijn bijna 2.000 kunstenaars bij de BBK aangesloten. De BBK is er zowel voor startende als gevestigde kunstenaars, academisch gevormd of autodidact.