NVK

Verenigen van beeldende kunstenaars en vormgevers, die beroepsmatig keramiek vervaardigen,  ter behartiging van hun idieële en materiële belangen bij overheid, bedrijfsleven en publiek.

Visie

De NVK is de vereniging die actief de diversiteit en kwaliteit van keramiek bevordert en uitdraagt.

Missie

De NVK is het platform voor de professioneel werkende kunstenaars, die met klei werken. Als belangenbehartiger is de NVK het landelijk aanspreekpunt die de discipline keramiek zichtbaar maakt aan een breed publiek. Als vereniging verbindt de NVK leden en niet leden met gerichte scholing, een plaats om te netwerken, en informatie uit te wisselen. Deze missie en visie is voortgekomen uit de discussies binnen het bestuur over o.a. de volgende elementen:

  • belangenbehartiging
  • het zichtbaar maken van de discipline keramiek
  • kenniscentrum op het gebied van keramiek
  • promotie en uitwisseling van informatie
  • scholing
  • ondernemerschap
  • het zijn van het aanspreekpunt

Statuten en reglement – ledenbeleid

Raadpleeg de verkorte versie van de statuten – het reglement ledenbeleid.

NVKstatuten