Categoriearchief: Algemeen nieuws

Besluit van de buitengewone ledenvergadering

Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering op 20 november 2021 hebben de leden van de NVK met de statutair vereiste 2/3 meerderheid van de stemmen besloten tot ontbinding en vereffening van de vereniging. Een veranderde keramiekwereld, een vergrijzend en teruglopend ledenbestand en de moeilijkheid om een stabiel bestuur te vormen liggen hier ten grondslag aan. Net als bij veel andere verenigingen is de oorspronkelijk verbindende factor van solidariteit veranderd in consumentisme.  Met de opkomst van internet en social media is het voor jonge keramisten ook zonder vereniging heel goed mogelijk om aan informatie en contacten te komen. Opgaan in een andere leden vereniging zou de problemen uit de weg gaan maar de relevante kandidaten laten alleen individuele leden toe, vaak na ballotage, wat toch ook het einde van de vakgroep betekent. In hun hart willen de leden door maar is er ook het besef dat er waarschijnlijk geen personen zullen opstaan met tijd en energie om de vereniging om te vormen tot de goed werkende vakgroep die hen voor ogen staat. Met het besluit tot ontbinding komt na 47 jaar een einde aan de Nederlandse Vakgroep Keramisten.

KLEISYMPOSIUM 2022

Het vierde Kleisymposium vindt op 29 januari 2022 plaats, in Huis73 te s’Hertogenbosch. De sprekers zijn: Adriaan Rees, Esther Stasse, Angelique Homberg, Frank Vanhooren, Ann Van Hoey en Yuk-Kan Yeung. Een inspiratiebron voor eenieder die met klei werkt of geïnteresseerd is in klei en keramiek. Een vroegboek-kaartje kost €85, na 1 december €90. KLEI abonnees krijgen €10 korting. De entreeprijs is inclusief lunch, bijwonen van drie lezingen, borrel én een keramische beker. Deze worden dit keer gemaakt door Esther van Groeningen, Maarten Damen, Linda De NIl, Dominique Gélis en Trudi van Loon. Meer informatie: www.kleisymposium.nl  Het Kleisymposium is een initiatief van de NVK en De KLEI.

Overtuigen met de taal van klei, Janskerk Utrecht, 27-8 tm 4-9

Overtuigen met de taal van klei

Twaalf keramiekkunstenaars (onder wie enkele NVK-leden) brengen een ode aan het Festival Oude Muziek (FOM).
De titel ‘Overtuigen’ sluit nauw aan bij het overkoepelende thema van het festival ‘Let’s talk’, dat helemaal in het teken staat van de retorica.

27 augustus tm 4 september 2021
Utrechtse Janskerk
Organisator: platform voor keramiekkunst Utrechtse Aarde
Toegang: gratis

Meer info: https://oudemuziek.nl/festival/tentoonstelling/

Deelnemers:
Dorothé Arts, Meria Bakker, Tanneke Barendregt, Eefje van den Braak, Marianne van den Breeden, Pierluigi Pompei, Sarah Reinbold, Karen Santen, Mirjam Veldhuis, Ellis Veth, Loes Wolf en Lisanne van Zanten.

KERAMIEK TRIËNNALE 2021 t/m 30.05.2021

CODA Museum Apeldoorn
www.coda-apeldoorn.nl/keramiek
klik  hier voor een previewvideo van de tentoonstelling. Het Coda plaatst gefaseerd content over alle werken in de tentoonstelling, ook op social media @codaapeldoorn. Er zal een digitale rondleiding te zien zijn, een 360 graden tour en kunstenaarsvideo’s.  Ook een video van het juryberaad en de openingsspeeches van Carin Reijnders en Joop Bruines worden geplaatst.

PJ BRUYNIKS, BOB LEJEUNE en MELS DEES winnaars van de stipendia bij de
Keramiek Triënnale 2021 in CODA Museum,
een tentoonstelling geïnitieerd door de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK). De Keramiek Triënnale toont het werk van 48 europese kunstenaars.

De jury – bestaand uit Nick Renshaw (beeldend kunstenaar), Manita Kieft (keramist), Gerda Brust (hoofdredacteur van het tijdschrift Vormen uit Vuur) en CODA directeur Carin Reinders – heeft PJ Bruyniks, Bob Lejeune en Mels Dees geselecteerd als winnaars van de werkstipendia die de Stichting het geluid van kunst ter beschikking heeft gesteld bij de Keramiek Triënnale 2021 in CODA Museum. De winnaars werden bekendgemaakt door Joop Bruines, voorzitter van de NVK.

CODA directeur Carin Reinders: “We zijn vandaag tijdens het juryberaad tot drie gelijkwaardige winnaars gekomen waarbij de jury het werk van Bob Lejeune waardeert vanwege de geheel eigen beeldtaal, Mels Dees beloond wordt vanwege de eigenzinnigheid en het grensverleggende van zijn werk en PJ Bruyniks het stipendium wint met zijn speelse, beeldende werk.”

Op www.coda-apeldoorn.nl/keramiek brengen CODA en de NVK in aankomende periode de tentoonstelling dichterbij met onder meer een digitale rondleiding door CODA conservator Els Drummen, een 360° tour en kunstenaarsvideo’s. In aankomende week wordt de video van het juryberaad en de speeches van CODA directeur Carin Reinders en NVK voorzitter Joop Bruines geplaatst. De overige online toevoegingen op de tentoonstelling komen gefaseerd beschikbaar en zijn te zien op de websites van CODA en de NVK, op social media, YouTube en via nieuwsbrieven. Op de hoogte blijven van nieuwe video’s en verhalen? Volg ons dan op social media (@codaapeldoorn) en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.coda-apeldoorn.nl! Alvast een preview van de tentoonstelling bekijken? Klik dan hier.

Over de Keramiek Triënnale
De Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) houdt in 2021 voor de vijfde keer een grote keramiekmanifestatie. De oorspronkelijke biënnale, die in 2010 begon, is omgezet in een triënnale die plaats heeft in CODA Museum. De NVK besloot in 2010 tot het programmeren van een terugkerend evenement waar een tentoonstelling en educatieve activiteiten deel van uit maken. De NVK wil zo niet alleen keramiek promoten en laten zien wat de mogelijkheden van klei zijn, maar ook de keramist en beeldend kunstenaar een platform bieden voor het tonen van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Na de triënnales van 2015 en 2018 heeft ook de derde editie plaats in CODA Museum. De Keramiek Triënnale 2021 toont het werk van 48 kunstenaars uit Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Engeland, Roemenië en Slovenië. Het werk van de geselecteerde kunstenaars staat garant voor een gevarieerde tentoonstelling waarmee CODA en de NVK een stand van zaken geven op het gebied van de hedendaagse keramiek in Europa.

Deelnemend kunstenaars // participating artists
Ana Maria Asan (RO), Tanneke Barendregt (NL), Mignon van Bendegem (NL), Mariëlle van den Bergh (NL), Rob Bijleveld (NL), Wilma Bosland (NL), Petra Bouman (NL), PJ Bruyniks (NL), Mike Byrne (IE), Liesbeth Daale (NL), Mels Dees (NL), Heidi Degenhardt (DE), Alida Everts (NL), Margreet Hajee (NL), Peter Hiemstra (NL), Adele Howitt (UK), Conny Jongmans (NL), Cecil Kemperink (NL), Marga Knaven (NL), Peter Krynen (NL), Tiny Laarakker (NL), Reinier Lagendijk (NL), Nusa Lapajne (SI), Thérèse Lebrun (BE), Guy van Leemput (BE), Bob Lejeune (NL), Doris Leuschner (DE), Joris Link (NL), Susan Melo (CL), Dineke Oosting (NL), Karin van Paassen (NL), Ellen Pattenier (NL), David Roosenberg (NL), Claudia Rösener (DE), Jitse Sikkema (NL), Olav Slingerland (NL), Esther Stasse (NL), Gertjan van der Stelt (NL), Mehmet Gökhan Taskin (TR), Edith Tergau (NL), Margot Thyssen (BE), Frank Vanhooren (BE), Mirjam Veldhuis (NL), Mariëtte van der Ven (NL), Dorothee Wenz (DE), Jutta Widmer (DE), Christian Wisse (NL) and Ellen van der Woude (NL).

https://hetgeluidvankunst.nl/
De werkstipendia worden ter beschikking gesteld door de Stichting het geluid van kunst. // The work stipends are made available by Stichting het geluid van kunst.
https://vanachterbergh.nl/
https://frankvanderwalfonds.nl/

PJ Bruyniks, Bob Lejeune and Mels Dees announced as winners of the work stipends of the Keramiek Triënnale 2021 at CODA Museum

Keramiek Triënnale (Ceramics Triennial) 2021 | CODA Museum Apeldoorn, the Netherlands | 14 March to 30 May 2021 | www.coda-apeldoorn.nl/keramiek | Please click here for a preview of the exhibition 

The jury – consisting of Nick Renshaw (visual artist), Manita Kieft (ceramist), Gerda Brust (editor-in-chief of Dutch magazine Vormen uit Vuur) and CODA director Carin Reinders – selected PJ Bruyniks, Bob Lejeune and Mels Dees as the winners of the work stipends accompanying the Keramiek Triënnale (Ceramics Triennial) 2021 at CODA Museum. The prizes are made available by the Foundation het geluid van kunst (the sound of art). The winners were announced by Joop Bruines, chairman of the NVK. 

CODA director Carin Reinders: “The jury today agreed upon three equal winners, whereby the jury appreciates the work of Bob Lejeune because of the unique visual language, rewards Mels Dees for his cutting-edge and idiosyncratic work and grants PJ Bruyniks the stipend because of his playful visual art. “

In the coming period, CODA and the NVK will bring the exhibition closer on www.coda-apeldoorn.nl/keramiektriennale with a online guided tour by CODA curator Els Drummen, a 360 ° guided tour and artist videos. The video of the jury meeting and the speeches by CODA director Carin Reinders and NVK chairman Joop Bruines will be published next week. The other online additions will be made available in the coming weeks and can then be watched on the websites of CODA and the NVK, on ​​social media and via newsletters. Want to stay informed about new videos and stories? Please follow us on social media (@codaapeldoorn) and sign up for the newsletter on www.coda-apeldoorn.nl!

About the Keramiek Triënnale
The 2021 Keramiek Triënnale is the fifth large ceramics event organised by the Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK). The original biennial was changed into a triennial exhibition that is staged at CODA Museum. In 2010, the NVK decided to programme a recurring event that would include an exhibition and educational activities. By doing so, the NVK not only wanted to promote ceramics and demonstrate clay’s potential; it also wished to offer ceramists and visual artists a platform where they could show the developments within their craft. After the 2015 and 2018 triennials, a third edition was staged at CODA Museum. De Keramiek Triënnale 2021 shows the work of 48 artists from the Netherlands, Belgium, Germany, Luxemburg, Ireland, England, Romania and Slovenia. The work of the selected artists guarantees a varied exhibition, with which CODA and NVK give an overview of contemporary ceramic art in Europe.

 

Ode aan de Natuur

‘Zet in je agenda!
In het voorjaar komt het er aan, de vierde editie van Ode aan de Natuur!’
Dit bericht was in het vroege voorjaar in de Nieuwsbrief van de NVK te lezen Iedereen weet wat er daarna is gebeurt. Maar van uitstel komt niet altijd afstel, dus zet in je agenda!

Vanaf 5 september tot en met 25 oktober opent in het Nationaal Bomenmuseum (NB) te Doorn
de vierde editie van de thema tentoonstelling ‘Ode aan de Natuur.’ Aan deze tentoonstelling doen 47 keramisten uit Nederland en België mee, die allemaal werk hebben gemaakt rondom dit thema.
Er zijn 64 zeer uiteenlopende beelden te zien, van realistisch tot abstract. De beelden zijn te vinden in en onder de bomen, in de heidetuin, in het gras en aan en in het water. Houd je ogen open en ontdek de rode draad van dit zeer uiteenlopende en recente werk: de uitdaging die het met de natuurlijke omgeving van het prachtige bomenmuseum aangaat.
Wij nodigen je van harte uit tot een wandeling door deze (tijdelijke) beeldentuin.
Ontstijg de waan van de dag en geniet van al het moois wat er te zien is in het arboretum.

Als je een exposant wil ontmoeten, wij suppoosten in deze periode elke dag van 11.00 tot 17.00 uur. Je kunt je (combi-) kaartje, toegang tot het NB en onze catalogus voor € 9,00, online kopen via www.bomenmuseum.nl . En kaartje of catalogus ter plekke kopen is iets duurder.

Tevens is er op 13 en 27 september de mogelijkheid een rondwandeling te maken onder begeleiding van een keramist en medewerker van het NB. Interesse, kijk voor meer informatie op de site van het bomenmuseum.
Zin in een voorbeschouwing:
www.odeaandenatuur.nl
https://www.instagram.com/ode_aan_de_natuur/
https://www.facebook.com/Ode-aan-de-Natuur-NVK-leden-expositie-110338243820086

Triënnale 2021

Inschrijven voor de NVK keramiek Triënnale is van af nu mogelijk.

Keramisten uit 5 landen; België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, en Nederland , kunnen zich inschrijven tot september 2020.

Inschrijving kan alleen via :http://www.keramiek.nu

NVK leden betalen €25,- registratiekosten, niet leden betalen €35,- registratiekosten. De jurering is in Oktober 2020.