Besluit van de buitengewone ledenvergadering

Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering op 20 november 2021 hebben de leden van de NVK met de statutair vereiste 2/3 meerderheid van de stemmen besloten tot ontbinding en vereffening van de vereniging. Een veranderde keramiekwereld, een vergrijzend en teruglopend ledenbestand en de moeilijkheid om een stabiel bestuur te vormen liggen hier ten grondslag aan. Net als bij veel andere verenigingen is de oorspronkelijk verbindende factor van solidariteit veranderd in consumentisme.  Met de opkomst van internet en social media is het voor jonge keramisten ook zonder vereniging heel goed mogelijk om aan informatie en contacten te komen. Opgaan in een andere leden vereniging zou de problemen uit de weg gaan maar de relevante kandidaten laten alleen individuele leden toe, vaak na ballotage, wat toch ook het einde van de vakgroep betekent. In hun hart willen de leden door maar is er ook het besef dat er waarschijnlijk geen personen zullen opstaan met tijd en energie om de vereniging om te vormen tot de goed werkende vakgroep die hen voor ogen staat. Met het besluit tot ontbinding komt na 47 jaar een einde aan de Nederlandse Vakgroep Keramisten.